Scholorship

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
SR. NO. NAME OF STUDENT ADMISSION YEAR STANDARD [2021-22] 
DHYEY SHAILESHBHAI PATEL 2019-20 3RD 
JIYANSHI ASHISH PATEL 2019-20 3RD 
PALAK HITESH MANAGE 2019-20 3RD 
TIRTH SHAILESHBHAI PATEL 2016-17 6TH 
PATEL DEVAM ANKUR 2018-19 4TH 
MAHARTH BHAVESH PATEL 2021-22 1ST 
MEGH PINALKUMAR PATEL 2021-22 1ST 
NAITRIBEN BHUPENDRABHAI PATEL 2021-22 1ST 
NAKSH DHARMESHBHAI PATEL 2021-22 1ST 
10 SHRIJA DILIP BHAI ROHIT 2021-22 1ST 
11 SHRIYUT DILIP ROHIT 2021-22 1ST 
12 VIHAN GANESHBHAI PATEL 2021-22 1ST 
13 VYOM BHUPENDRA PATEL 2021-22 1ST